Kritisk tenking

Arguman er en plattform for kartlegging og analyse av argumenter. Den lar deg lage argumentene dine i et godt strukturert treformat og dele dem med publikum.